Ketogeen dieet

Het Ketogeen dieet

Het ketogeen dieet wordt gebruikt als behandeling bij kinderen en volwassenen met moeilijk behandelbare epilepsie en/of bepaalde stofwisselingsziekten. Het dieet wordt ingezet als medicijnen tegen epilepsie niet werken of onaanvaardbare bijwerkingen hebben.
Het kan epileptische aanvallen verminderen.

Hoe werkt het ketogeen dieet?

Het dieet bestaat uit een uitgebalanceerde vetrijke voeding met weinig koolhydraten (en eiwitten).
Als voeding weinig koolhydraten bevat, schakelt ons lichaam over op de verbranding van vetten, waarbij afbraak produkten van vetten, zogenaamde ketonen, vrijkomen. Ketonen kunnen de aanvallen verminderen. Hoe dat precies werkt is nog niet helemaal opgehelderd. Hiernaar wordt wetenschappelijk onderzoek verricht.

Wat is het effect van het ketogeen dieet?

Uit onderzoek blijkt dat grofweg 2/3 van de patiënten baat heeft van het ketogeen dieet, de helft hiervan heeft (bijna) geen aanvallen meer, de overigen hebben een beduidende vermindering van de aanvallen. Doorgaans is binnen enkele weken duidelijk of het dieet werkt. In dat geval wordt het dieet voor ongeveer 2 jaar gevolgd. In die tijd wordt de patiënt door een gespecialiseerd team gevold en zijn er op vaste momenten onderzoeken en worden u en uw op de polikliniek gezien.
Het dieet wordt 3 maanden uitgeprobeerd, als het niet of onvoldoende effect heeft wordt het weer afgebouwd.

Zijn er ook bijwerkingen?

Met name in het begin kunnen door het geringe koolhydraatgehalte van de voeding een laag bloedsuikergehalte optreden en kan uw kind klachten van moeheid hebben. De verpleegkundig specialist leert u glucose (suiker) en ketonen in bloed te bepalen en wat u moet doen als dat afwijkt.
Verder kunnen na de start met het dieet maagdarm klachten optreden zoals diarree, obstipatie, misselijkheid en braken.
Wanneer het dieet langere tijd gebruikt wordt kunnen nierstenen ontstaan en kan het cholesterol gehalte in het bloed stijgen. Gedurende de behandeling met het ketogeen dieet zullen er op gezette tijden onderzoeken gedaan worden (bloed, urine, hartfilmpje, echo van de nieren en botscan).
Het dieet bevat veel vetten, dat betekent gelukkig niet dat er gewichtstoename optreedt. Bij de start met het dieet berekent de diëtiste het aantal calorieën en de individuele energiebehoefte van uw kind.

Verschillende soorten ketogeen dieet.

Het ketogeen dieet kent verschillende varianten, van zeer veel vet tot wat mildere vormen met minder vet. In overleg met de arts, verpleegkundig specialist en diëtiste kunt u bepalen wat het beste past bij uw kind en in uw gezin.

Klassiek ketogeen dieet

Dit is de strengste vorm van het dieet. Het bestaat uit ruim 90% vet, de overige 10% worden gevormd door eiwitten en koolhydraten. De mogelijkheden om te koken zijn beperkter dan bij de andere varianten.
Vaak wordt het klassiek dieet gebruikt bij kinderen met een maagsonde of een PEG katheter.

MCT dieet

Dit bestaat voor 71% uit vet, 19% koolhydraten en 10% eiwitten. Hierbij wordt naast de voedingsmiddelen Liquigen (MCT vet gebruikt)

Modified Atkins dieet

Hierbij wordt per dag een geringe hoeveelheid koolhydraten gebruikt (tussen 10 en 25 gram). Het gebruik van extra vetten wordt aangemoedigd.

LGID

In dit dieet gebruiken mensen alleen koolhydraten die een lage glucose index hebben, die langzaam verbranden. “Snelle” suikers (o.a. in pasta, brood, rijst) worden vermeden. Ook hierbij gebruiken de patiënten extra vet.

Het keto-team

De verhouding tussen vetten, koolhydraten en eiwitten is zeer precies. Het volgen van dit dieet vraagt een zorgvuldige begeleiding van kinderneuroloog, kinderarts, diëtiste en verpleegkundig specialist, het zgn. keto-team.

Hoe gaat het instellen in zijn werk?

Intake: Als u interesse hebt in de behandeling met een ketogeen dieet zullen de diëtiste en verpleegkundig specialist eerst een intake gesprek met u hebben en tekst en uitleg geven over het dieet.
Voordat uw kind met het dieet start zullen eerst onderzoeken plaatsvinden (bloed, urine, ECG en evt botscan),

Start met het dieet:

Als er geen belemmeringen zijn kan de patiënt met het dieet te starten.
Het klassieke dieet wordt doorgaans klinisch ingesteld dat wil zeggen dat uw kind ongeveer 5 dagen opgenomen zal zijn in het ziekenhuis. Het instellen op de andere dieten gebeurt doorgaans poliklinisch.
Bij het instellen van het dieet wordt, volgens schema, stap voor stap steeds meer vet aan de voeding toegevoegd en worden koolhydraten achterwege gelaten, zodat uw kind kan wennen aan de andere voeding. Als uw kind volledig op ketogene voeding ingesteld is, geen lage bloedsuikerwaarden (meer) heeft en voldoende ketonen maakt mag uw kind weer naar huis. Daar hebt u regelmatig telefonisch contact met de verpleegkundig specialist en de diëtiste.
Na 3 maanden wordt bepaald in overleg met het keto-team of het dieet vervolgd wordt. Als het dieet een positief effect heeft wordt het ongeveer 2 jaar gevolgd. In deze periode wordt uw kind door het ketoteam gevolgd op de keto-poli.

Afbouwen van het dieet:

Het dieet wordt in stappen geleidelijk afgebouwd, meestal in enkele weken tot maanden. De diëtiste zal u hierbij instrueren.

Op de onderstaande websites vind u nog meer informatie over het kerogeen dieet.
www.ketogeenmenu.nl
www.kinderneurologie.eu