Geschiedenis van CDKL5

Het cdkl5 verhaal tot dusver…..

Het verhaal van CDKL5 begint met het Rett syndroom, dat voor het eerst door Andreas Rett, een Oostenrijks kinderarts beschreven werd. Zijn oorspronkelijke artikel “Uber ein zerebral-atrophisches syndrome bei Hyperammonemie” werd gedrukt in 1966. Kinderen met de diagnose hebben meestal een normale ontwikkeling voor de eerste 6 tot en 18 maanden van het leven, gevolgd door stilstand en regressie van hun ontwikkeling. Een aantal typisch klinische kenmerken worden ontwikkeld met inbegrip van verlies van motorische en cognitieve functies, verlies van communicatie , scoliose, epilepsie en karakteristieke stereotiepe handbewegingen. Uit latere studies is gebleken dat het Rett syndroom werd veroorzaakt door mutaties in een gen op het X-chromosoom, de zogenaamde X-gebonden MeCP2-gen.Tijdens de jaren 1980 tot 1990 verschenen verslagen over kinderen die sommige kenmerken hadden ontwikkeld, maar niet alle hetzelfde als het Rett syndroom. In het bijzonder, ze hadden niet de vroege periode van normale ontwikkeling maar ze ontwikkelde epileptische aanvallen in een vroeger stadium van het leven. Ze hadden een mutatie van het MeCP2 gen, en werden daarom gediagnosticeerd als zijnde “Atypische Rett syndroom”. In 1998, werd een nieuwe gen geïdentificeerd in de Xp22 regio van het X-chromosoom. Een aantal genetische condities waren al eerder toegewezen aan deze regio. Het nieuwe gen heette aanvankelijk de STK9 (Serine-Threonine Kinase) gen. In 2003 werd er een studie gepubliceerd die verstoring in de STK9-gen in verband hield met infantiele spasmen en ontwikkelingsstoornissen. Het STK9 gen werd vervolgens bekend als CDKL5, wat voor Cyclin-Dependant Kinase-Like 5 staat. Zoals u misschien al verwacht, zijn er 4 andere CDKL van (1-4), die alle een rol lijken te hebben in de ontwikkeling van de hersenen. Wat ze precies doen is nog niet helemaal duidelijk. In 2004, werden onafhankelijke case-studies gepubliceerd door Dr. John Christodoulou en Dr. Vera Kalsceuer op mutaties in CDKL5 die ernstige neurologische ontwikkelings achterstanden produceerde. Deze documenten gaven aan dat mutaties in het gen CDKL5 aanleiding gaf tot een fenotype (waarneembare kenmerken) dat het Rett syndroom overlapt. Verdere studies verschenen van over de hele wereld met inbegrip van de Engeland, Italië, China, Frankrijk en Spanje.